Högre seminariet, Historia: slutseminarium

Seminariet hålls inom en mindre krets.