GaW-seminarium: Vad är reproduktivt arbete?

Carolina Uppenberg (SU) lägger fram en text från projektet ”Hushåll i arbete. Genus, arbetsorganisation och ekonomisk omvandling studerat genom 1800-talets torparhushåll”.

Seminariedeltagare kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) från 5/10 för att rekvirera texten.