Högre seminariet, historia: "Att forska i arkiv". Seminarium tillsammans med Linda Oja och Nina Sjöberg från Riksarkivet, Uppsala

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken sal Eng/22-1009 (samma byggnad som Humanistiska teatern)
  • Lecturer: Seminarium tillsammans med Linda Oja och Nina Sjöberg från Riksarkivet, Uppsala
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren och Dag Lindström
  • Seminarium