Högre seminariet, Historia: Diskussion av ansökningar om forskningsstöd

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken sal Eng/1-0062
  • Lecturer: Federica Di Biase, Jakob Evertsson, Christopher Pihl & Martin Almbjär
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren och Dag Lindström
  • Seminarium