Högre seminariet, historia: Dr Jakub Wysmułek från Polska vetenskapsakademien presenterar sin forskning om sociala hierarkier, stadsrum och etnoreligiösa uppdelningar i det tidigmoderna Lviv

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken sal Eng/22-1009 (samma byggnad som Humanistiska teatern)
  • Lecturer: Dr Jakub Wysmułek från Polska vetenskapsakademien
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren och Dag Lindström
  • Seminarium