Högre seminariet, historia: Christine Ekholst ventilerar en text från sitt pågående projekt om historiebruk på Flashback