Högre seminariet, historia: Sarah Vorminder ventilerar avhandlingsavsnittet "Den räta linjens hegemoni. Gränsdragningar och lantmäteri under skiftesreformen i Sverige, ca 1783-1864

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken sal Eng/22-1009 (vid Humanistiska teatern)
  • Lecturer: Sarah Vorminder, doktorand vid Lunds universitet, nationella skrivbordsutbytet
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren och Dag Lindström
  • Seminarium