Högre seminariet, historia: Michael Otto ventilerar ett avhandlingsavsnitt