Högre seminariet, historia: Björn Holm ventilerar ett avhandlingsavsnitt