Högre seminariet, historia: Javier Chirinos har slutseminarium