Högre seminariet, historia: Diskussion om forskningsetik och etikprövning med Humsamområdets experter Kristine Höglund och Andreas Önver Cetrez