Högre seminariet, historia: Beverly Tjerngren presenterar avhandlingsavsnittet "Lenders and Borrower: Credit and the Parish Rector"