Högre seminariet, historia: Dag Lindström och Göran Tagesson presenterar artikelmanuset ”Hus och hushåll i den tidigmoderna staden: Ett metodpaket”