Högre seminariet, historia: Lisa-Maria Cambladh avhandlingsavsnittet "Marken och vägen"