GaW-seminarium: Women in family business

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken sal Eng/22-1008 (samma byggnad som Humanistiska teatern)
  • Lecturer: Cecilia Candréus (forskare i textilvetenskap, Uppsala universitet)
  • Website
  • Organiser: Gender and work
  • Contact person: Sofia Ling
  • Seminarium

Cecilia Candréus lägger fram ett artikelmanus med titeln "Wife, widow and daughter - women's occupational roles in a family business". Seminariedeltagare kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) från 5/10 för att rekvirera texten.