GaW-seminarium: Relational approaches to the historical sociology of work

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken sal Eng/22-0025 (samma byggnad som Humanistiska teatern)
  • Lecturer: Tobias Dalberg (universitetslektor i utbildningssociologi, Uppsala universitet)
  • Website
  • Organiser: Gender and work
  • Contact person: Sofia Ling
  • Seminarium

Tobias Dalberg lägger fram texten "Jack of all trades: The evolution of work task combinations in Sweden 1720–1880”. Seminariedeltagare kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) från 30/11 för att rekvirera texten.