Högre seminariet, historia: Björn Holm presenterar avhandlingsavsnittet "Att resa ett monument: jesuiternas spanskspråkiga historieproduktion (1920–1940)"