Högre seminariet, historia: Lisa-Maria Cambladh presenterar avhandlingsavsnittet Organisationen av vägröjning

Seminarieledare: Niklas Stenlås