GaW-seminarium: Patrick Svensson, Tommy Lennartsson och Anna Westin om Marken, arbetet och arbetarna

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken Sal Eng/1-1060
  • Lecturer: Patrick Svensson, Tommy Lennartsson och Anna Westin, Institutionen för stad och land, SLU
  • Website
  • Organiser: Gender and work
  • Contact person: Sofia Ling
  • Seminarium

After the seminar there is time for asking questions and discussion

Patrick Svensson, Tommy Lennartsson och Anna Westin gör en muntlig presentation av sitt pågående projekt ”Människor i brytningstid – en svensk by under den agrara och industriella revolutionen”