The Department

The department is governed by a departmental board, with the head of department as chair person. Among its members are elected staff and student representatives.

Head of department
Dag Lindström from July 1, 2023

Deputy Head of Department
Karin Hassan Jansson

Teaching Personnel Representatives (permanent)
Susanna Erlandsson
Roland Kostic
Jonas Lindström
Linda Qviström

Teaching Personnel Representatives (deputy)
Henrik Ågren
Tomislav Dulic
Mikael Alm
Olov Simonsson

Administrative Personnel Representatives
Moa Sjödahl (permanent)
Lovisa Åkerlind (deputy)

PhD Student Representative
Aske Stick (permanent)
Mimmi Cambladh (deputy)

Student Representatives (permanent)
vacancy
vacancy

Student Representatives (deputy)
vacancy
vacancy

Arbetsgrupper vid Historiska institutionen

Arbetsgruppen för forskarutbildning/forskarskolan Stockholm-Uppsala

Eric Bergelin, Aske Stick
Margaret Hunt
Dag Lindström
Maria Ågren, ordförande

Arbetsgruppen för lika villkor och arbetsmiljö

Mikael Byström, lika villkorsombud
Björn Furuhagen, skyddsombud
Jenny Grandin
Olov Simonsson
Moa Sjödahl
Ida Skeppström
 

Studeranderådet

Studentrepresentanter från grund- och avancerad nivå träffar studierektorer på grund- och avancerad nivå och prefekten på Historiska institutionen, en gång varje termin. Syftet är att ge studenterna en möjlighet att öppet och förutsättningslöst diskutera sina kurser och sin studiesituation med företrädare för institutionens ledning

Last modified: 2023-08-30