Forskning

Forskningen vid institutionen rör händelser under ett långt tidsspann, från medeltid till 2000-tal.