Hedersdoktorer vid Historisk-filosofisk fakultet som föreslagits av Historiska institutionen


Professor Catherine Hall, University of London

Professor James C Scott, Yale University

Professor Margaret R Hunt, University of Massachusetts

Professor Harald Nilsson, Uppsala universitet