GaW-seminarium: Vedens väg i Västmanland

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken sal Eng22-1009 (vid Humanistiska teatern)
  • Föreläsare: Alexander Engström och Örjan Kardell
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and Work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Alexander Engström och Örjan Kardell lägger fram ett utkast till anslagsansökan med titeln "Brännvedens roll i Sverige 1620-1850". Texten tillgängliggörs på institutionens internwebb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Örjan (orjan.kardell at hist.uu.se) för att få texten.

Seminariet sker i den aviserade lokalen med gällande begränsningar av antalet platser. Om det blir fullt, eller om någon av andra skäl vill vara med på distans, hänvisas till deltagande via zoom (https://uu-se.zoom.us/j/61102862646 Meeting ID: 611 0286 2646). Meddela gärna seminarieansvarig om du vill delta digitalt.