Martin Almbjär presenterar text om skandinavisk diplomatihistoria

  • Datum: –15.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Föreläsare: Martin Almbjär
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Jenny Grandin ventilerar ett avhandlingsavsnitt - uppskjutet

Texten tillgängliggörs på Historiska institutionens sida på Medarbetarportalen en vecka före seminariet. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla författaren för att få ta del av texten.