Att fästa sig vid staten: äktenskap, arbete och ansvar i politisk debatt 1760–1830

  • Datum: –15.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Karin Hassan Jansson ventilerar ett kapitelutkast ur sin kommande bok Att fästa sig vid staten: äktenskap, arbete och ansvar i politisk debatt 1760–1830

Texten tillgängliggörs på Historiska institutionens sida på Medarbetarportalen en vecka före seminariet. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla författaren för att få ta del av texten.