Svensk slavhandel, neutralitet och handelspolitik under de franska revolutionskrigen: Hur slavskeppet Fäderneslandets resa från Stockholm till Guldkusten och Benin 1794 belyser slavhandelns roll i tidigmodern svensk politisk ekonomi

  • Datum: –15.00
  • Plats: zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61422678720
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Victor Wilson ventilerar en text från sitt forskningsprojekt om St Barthélemy

Texten tillgängliggörs på Historiska institutionens sida på Medarbetarportalen en vecka före seminariet. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla författaren för att få ta del av texten.