Högre seminariet: Stadens förhandlingsrum. Kungliga Poliskammaren och vardagens gränsplatser i Stockholm 1776–1835 (slutseminarium)

  • Datum: –16.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Föreläsare: Tobias Larsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Granskare: Mats Berglund.

Texten tillgängliggörs på Historiska institutionens sida på Medarbetarportalen en vecka före seminariet. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla författaren för att få ta del av texten.