GaW-seminarium: Västmanländska torp – arkeologi och biologiskt kulturarv

  • Datum: –15.00
  • Plats: Via zoom Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/61102862646 Meeting ID: 611 0286 2646
  • Föreläsare: Christina Svensson, arkeolog vid länsstyrelsen i Västmanland
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Christina Svensson, arkeolog vid länsstyrelsen i Västmanland, presenterar projektet Syrener i ruiner, inom vilket en metod utvecklades för att öka förståelsen för övergivna torpmiljöer. Genom att studera fysiska lämningarna och det biologiska kulturavet tillsammans med historiska källor söker man platsens historia. Vad kan arkeologi berätta om historien kring ett torp? Inför seminariet läser vi ”Syrener i ruiner 2008 – Tre kurser och en arkeologisk forskningsgrävning”.

Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.