GaW-seminarium: Kvinnor i arbete

  • Datum: –12.00
  • Plats: Via zoom eller i en lokal som meddelas senare Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/61102862646 Meeting ID: 611 0286 2646
  • Föreläsare: Jakob Molinder
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Jakob Molinder lägger fram ett artikelutkast med titeln "Kvinnors arbetskraftsdeltagande i Sverige, 1870–1970”.

Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.