GaW-seminarium: Luther, undervisning och hushåll

  • Datum: –12.00
  • Plats: Via zoom Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/61102862646 Meeting ID: 611 0286 2646
  • Föreläsare: Urban Claesson
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Urban Claesson lägger fram utkast till en del av sin kommande ” ”Hushåll i nordiska katekesutvecklingar – variationer på ett tema av Luther.”
Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.