Högre seminariet: om martyrskap och motstånd i Yizkor books

  • Datum: –15.00
  • Plats: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Föreläsare: Lior Becker
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Lior Becker ventilerar ett avhandlingsavsnitt om martyrskap och motstånd i Yizkor books. Texten kommer att ingå i Liors avhandling “A Mention to those not Mentioned”.

Seminariespråk svenska och engelska