Högre seminariet: Swedish Free Trade and Informal Empire in the Caribbean, 1812-1814

  • Datum: –15.00
  • Plats: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Föreläsare: Victor Wilson
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Victor Wilson ventilerar artikeln "Swedish Free Trade and Informal Empire in the Caribbean, 1812-1814"
Seminariespråk svenska och engelska