Högre seminariet: Censuses of Gustavia 1835-1872: Digital Mapping of Diversity and Division in the Swedish Caribbean

  • Datum: –15.00
  • Plats: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Föreläsare: Ale Pålsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Ale Pålsson ventilerar artikeln ”Censuses of Gustavia 1835-1872: Digital Mapping of Diversity and Division in the Swedish Caribbean”.

Seminariespråk svenska och engelska