Högre seminariet: From where few return alive”: Sending Philippa, daughter of King Henry IV, to the North ca 1400-1430

  • Datum: –15.00
  • Plats: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Föreläsare: Louise Berglund
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium