Högre seminariet: Approaching the fugitive life of the enslaved in the archive

  • Datum: –15.00
  • Plats: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Föreläsare: Aske Stick
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Aske Stick ventilerar avhandlingsavsnittet ”Approaching the fugitive life of the enslaved in the archive”