Högre seminariet: Från köpebrev till fastebrev. Fastighetsförsäljningar i Kalmar, 1750–1800

  • Datum: –15.00
  • Plats: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Föreläsare: Jenny Grandin
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Jenny Grandin ventilerar avhandlingsavsnittet Från köpebrev till fastebrev. Fastighetsförsäljningar i Kalmar, 1750–1800.