Högre seminariet: A walk in the medieval city: Trondheim and Bergen in the saga literature

  • Datum: –15.00
  • Plats: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Föreläsare: Michael Otto
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Michael Otto ventilerar avhandlingsavsnittet ”A walk in the medieval city: Trondheim and Bergen in the saga literature”