Högre seminariet: Race Biology and the Recurring ‘Discovery’ of the Ainu by Western Scientists

  • Datum: –15.00
  • Plats: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Föreläsare: John Hennessy
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

John Hennessy ventilerar texten “Race Biology and the Recurring ‘Discovery’ of the Ainu by Western Scientists”

Seminariespråk svenska och engelska