Uppsala seminarium i Social Historia (USSH): 1690-talets kris

  • Datum: –16.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68742520171
  • Föreläsare: Martin Linde och Daniel Larsson, Historiska institutionen, Göteborgs universitet
  • Arrangör: Uppsala Seminarium i Social Historia (USSH)
  • Kontaktperson: Christopher Pihl
  • Seminarium