Uppsala seminarium i Social Historia (USSH): titel meddelas senare

  • Datum: –16.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68742520171
  • Föreläsare: Erik Bengtsson Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
  • Arrangör: Uppsala Seminarium i Social Historia (USSH)
  • Kontaktperson: Christopher Pihl
  • Seminarium