Disputation: Maktens tal och talets makt: Kunglig maktlegitimering i Erik XIV:s och Johan III:s tid

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Sal Eng22-0008, Humanistiska teatern
  • Doktorand: John Edman Ansell
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Henrik Ågren
  • Disputation

John Edman Ansell försvarar sin avhandling Maktens tal och talets makt: Kunglig maktlegitimering i Erik XIV:s och Johan III:s tid den 22 oktober 2021.

Intresserade som inte har möjlighet att delta i disputationen på plats kan göra det som åhörare via zoom. Av tekniska skäl kommer sådana åhörare inte att kunna ställa frågor eller på annat sätt delta i akten annat än som just åhörare.

Länk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69978289447