Högre seminariet, historia: Planering av forskningsprojekt och skriva ansökningar

Dag Lindström och Maria Ågren leder ett seminarium på temat att planera forskningsprojekt och skriva ansökningningar om anslag, del 1