Högre seminariet, Historia: Norsk historieskriving i tidlig moderne tid med Absalon Pedersson Beyers "Om Norgis Rige" i fokus

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Eng22-1009, samma byggnad som Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Magne Njåstad, professor, och Erik Opsahl, professor, Trondheim
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren och Dag Lindström
  • Seminarium

Magne Njåstad och Erik Opsahl presenterar sin forskning om Norsk historieskriving i tidlig moderne tid med Absalon Pedersson Beyers "Om Norgis Rige" i fokus