Uppsala Seminarium i social historia (USSH): Samisk historia i Mellansverige och sockenlappsinstitutionens uppkomst under tidigmodern tid. Historiskarkeologiska perspektiv

  • Datum: –16.00
  • Plats: Observatorieparken Cassiopeja Kyrkogårdsgatan 8A (Gamla Observatoriet) eller via zoom https://uu-se.zoom.us/j/65237804869
  • Föreläsare: Jonas Monié Nordin, docent i historisk arkeologi, forskare vid Stockholms universitet
  • Arrangör: Uppsala Seminarium i Social Historia (USSH)
  • Kontaktperson: Christopher Pihl
  • Seminarium

Jonas Monié Nordin om samisk historia i Mellansverige och sockenlappsinstitutionens uppkomst under tidigmodern tid. Historiskarkeologiska perspektiv