Disputation: Stadens gränsplatser. Kungliga Poliskammaren och vardagens omstridda rum i Stockholm, 1776-1835

Intresserade som inte har möjlighet att delta i disputationen på plats kan göra det som åhörare via zoom. Av tekniska skäl kommer sådana åhörare inte att kunna ställa frågor eller på annat sätt delta i akten annat än som just åhörare.

Länk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62745199223