Högre seminariet, Historia: Om etikprövning

Mandy Forsman och Lars M. Andersson om etikprövning