Högre seminariet, Historia: Carl Mikael Carlsson lägger fram texten Herrgårdsbegreppet 1703–2020

Carl Mikael Carlsson lägger fram texten Herrgårdsbegreppet 1703–2020