Högre seminariet, Historia: Matthaios Amanatiadis presenterar sitt avhandlingsprojekt

Matthaios Amanatiadis presenterar sitt avhandlingsprojekt