Högre seminariet, Historia: Carolina Menker ventilerar ett avhandlingsavsnitt Äldres arbete (Vendel 1740-1800)

Carolina Menker ventilerar ett avhandlingsavsnitt Äldres arbete (Vendel 1740-1800)