Högre seminariet, historia: "Att forska i arkiv" Seminarium tillsammans med personal från Landsarkivet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken sal Eng/22-1009 (samma byggnad som Humanistiska teatern)
  • Föreläsare: Seminarium tillsammans med Linda Oja och Nina Sjöberg från Riksarkivet, Uppsala
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren och Dag Lindström
  • Seminarium